Početna Hipnoterapija

Prirodna orijentacija ljudskog tijela je ka Zdravlju!

Hipnoterapija

Moja osnovna želja je da na ovaj način, putem hipnoze učinim promjene koje Vi očekujete i da riješite probleme zbog kojih ste došli. Ovisno o razlogu Vašeg dolaska, potrebno je 2-4 terapije da se problem riješi. Ovisno o slučaju, ponekad je potrebno više terapija da bi se problem riješio. Zamislite da ste 5, 10 ili više godina u jednu te istu vreću stavljali sve negativnosti koje su se desile vezano uz Vaš problem. Onda Vas ja pitam, što očekujete da ćete sada izvući iz te vreće van? Treba ju doslovno isprazniti od svega i nadalje krenuti u život tako da ju punite samo lijepim događajima, emocijama, osjećajima... Cijela terapija ovisi o Vama. I to je ono najljepše, kada shvatite da ste uz mene kao vodića, u toj cijeloj terapiji, VI riješili ono zbog čega ste došli.

Nitko nema čaroban štapić da bi Vaš problem odjednom riješio. Ali čim ste zatražili pomoć, znači da želite sretan i normalan život koji i zaslužujete.

Tražite i bit će Vam dano!

Riještie se kamenja koje vučete sa sobom i tih vreća koje su pune nečega što Vam ne treba.

 

 

 

Moja želja je da Vam pomognem eliminirati problem zbog kojeg dolazite kod mene.

Dolaskom kod mene, Vi ne plaćate samo Hipno seansu. Vi plaćate cijenu uspjeha u ispunjavanju Vašeg cilja. Novac je samo indikator veličine Vaše želje da se oslobodite problema i postignete željeni cilj. Ako Vaša želja nema financijsku vrijednost, onda naša seansa može biti olako shvaćena.

Praksa je pokazala da Hipnoza uvijek daje rezultate. Pristup je brz i jedinstven u potpunosti je prilagođen Vašim potrebama i zato pozitivne rezultate osjećate odmah. Poslije svake seanse vidjet ćete odmah promjenu na bolje.

 
Početna Hipnoterapija