Početna Hipnoterapija Opis hipno seanse

Prirodna orijentacija ljudskog tijela je ka Zdravlju!

Opis hipno seanse

Što se dešava za vrijeme hipnoze?
- promjena percepcije vremena
- transna logika
- pojačana emocionalna komponenta
- pojačana sugestibilnost

Razlikujemo dvije vrste hipnoze, direktnu i takozvanu novu indirektnu hipnozu po Miltonu Eriksonu. Direktnom hipnozom služio se u svoje vrijeme Freud te je direktivnim pristupom (npr: ti se sada opuštaš, tvoji očni kapci su sve teži i teži) imao uspjeha u samo 30% slučajeva nakon čega je ustanovio da hipnoza nije efektivna tehnika te se posvetio analizi. Dok indirektnim pristupom dozvoljavamo pacijentu da sam odluči koliko će ići u trans i na kojem nivou će njegova podsvijest raditi na unapređenju sadašnjeg stanja kojem je potrebna promjena. Grawe et al. (1994 Str 636f) piše: hipnoza se može integrirati u terapijski pristup bilo kojeg nivoa, kao i u smislu širokih terapeutskih planova – znači postale dio svakodnevnog psihoterapeutskog ili liječničko komunikativnog pristupa pacijentu ili klijentu. Skoro sve liječničke komore u Njemačkoj priznaju medicinsku hipnozu kao drugostupanjski pristup uz klasičnu terapiju. Za sada postoji samo na njemačkom govornom području više od 200 KLINIČKIH studija o djelotvornosti hipnoze.
Kratki prikaz hipnoterapije
Klijenti kojima je ovo prvi put da rješavaju probleme Hipnozom, obično se pitaju kako izgleda Hipno-seansa. Ovo je kratki presjek tipične seanse.

Razgovor:
Vaša prva seansa započinje našim razgovorom. Važno je da se osjećate ugodno i sigurno. U toku ovog perioda Vi ćete ispuniti osnovne formulare, a zatim ću Vam pojasniti što je hipnoza i kako djeluje. Nakon toga razgovaramo o Vašem problemu, njegovoj manifestaciji kao i cilj koji Vi očekujete da ostvarite hipnozom.

Hipnoza:
Bit ćete smješteni u udobnu fotelju, a ja ću Vas lagano uvesti u duboko stanje mentalne i fizičke opuštenosti. Cijelo vrijeme terapije svjesni ste svega što se sa Vama dešava. Tijekom terapije, pošto ste svjesni svega što se dešava, u razgovoru dolazimo do eventualnih događaja koji su doveli do problema zbog kojih ste došli na terapiju, te oslobađamo emocije koje su to uzrokovale i stvaraju se novi obrasci koji vode k postizanju Vašeg cilja.

Završetak seanse:
Po završetku seanse, sjećati ćete se svega što se dešavalo tokom seanse, bit ćete izuzetno svježi i raspoloženi. Ovo je vrijeme kad razgovaramo o Vašim utiscima i razmišljanjima i dogovaramo termine za našu sljedeću seansu. Prva seansa traje oko dva sata. Svaka sljedeća traje oko 60 minuta.

 
Početna Hipnoterapija Opis hipno seanse